Terug naar Toegankelijkheidsverklaring

Rapport van vereenvoudigde audit

Algemene informatie

URL van de website
webagency.smals.be
Datum van de controle
14 November 2023
Aantal gecontroleerde pagina's
111

Toegankelijkheidscontrole

1. Waarneembaar

De inhoud van het web wordt beschikbaar gesteld aan de zintuigen - het zicht, het gehoor en/of de aanraking.

1.1 Tekstalternatieven

Zorgen voor tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele inhoud, zodat deze kan worden gewijzigd in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taalgebruik.

1.1.1 Niet-tekstuele content
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Tekstalternatieven bieden voor de gebiedselementen van een image map 0 0 H24(Nieuwe venster)
Geef een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft 0 0 H30(Nieuwe venster)
Gebruik het alt-attribuut op het img element 0 0 H37(Nieuwe venster)
Gebruik een leeg alt-attribuut zonder titelattribuut op een img-element voor afbeeldingen die door assistentietechnologieën moeten worden genegeerd 0 0 H67(Nieuwe venster)
Gebruik een alt-attribuut op een afbeelding die wordt gebruikt als een verzendknop 0 0 H36(Nieuwe venster)
Combineer een afbeelding en een linktitel voor dezelfde bron in één enkele link 0 0 H2(Nieuwe venster)
Gebruik de body van het objectelement 0 0 H53(Nieuwe venster)
Geef een tekstequivalent voor het applet-element 0 0 H35(Nieuwe venster)

1.3 Aanpasbaar

Creëer inhoud die op verschillende manieren kan worden gepresenteerd (bv. vereenvoudigde lay-out) zonder dat er informatie of structuur verloren gaat

1.3.1 Informatie en relaties
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van semantische markeringen om benadrukte of speciale tekst te markeren 0 0 H49(Nieuwe venster)
Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren 0 0 H63(Nieuwe venster)
Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen 0 0 H43(Nieuwe venster)
  • Gebruik id- en headersattributen om gegevenscellen te associëren met header-cellen in gegevenstabellen
  • Gebruik het scope-attribuut om kopcellen en gegevenscellen in gegevenstabellen te associëren
0 0 H43(Nieuwe venster)   H63(Nieuwe venster)
Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken 0 0 H73(Nieuwe venster)
Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens 0 0 H39(Nieuwe venster)
  • Gebruik het caption-element om een tabeltitel te koppelen aan tabelgegevens
  • Met behulp van het samenvattingsattribuut van het tabel-element kunt u een voorbeeld van een gegevenstabel bekijken
0 0 H39(Nieuwe venster)   H73(Nieuwe venster)
Geef een beschrijving van de veldgroepen met behulp van de fieldset- en legend-elementen 0 0 H71(Nieuwe venster)
Gebruik h1-h6 om sectiekoppen te identificeren. 0 0 H42(Nieuwe venster)
Failure of Success Criterion 1.3.1 due to the use of role presentation on content which conveys semantic information 0 0 F92(Nieuwe venster)
Gebruik van het label-element om labels te associëren met formuliervelden 0 0 H44(Nieuwe venster)
Het mislukken van de succescriteria 1.3.1 en 4.1.2 had te maken met het feit dat de associatie tussen het label en de UI-component niet programmatisch te bepalen is. 0 0 F68(Nieuwe venster)

1.4 Onderscheidbaar

Vereenvoudig de visuele en auditieve perceptie van de inhoud door de gebruiker, met name door de voorgrond van de achtergrond te scheiden

1.4.3 Contrast (Minimum)
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van ten minste 3:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G145(Nieuwe venster)
Zorg ervoor dat er een contrastverhouding van minstens 4,5:1 bestaat tussen de tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond 0 0 G18(Nieuwe venster)

2. Bedienbaar

Maak alle functies toegankelijk via het toetsenbord.

2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers voldoende tijd om inhoud te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van de succescriteria 2.2.1 en 2.2.4 van een meta-omleiding met een tijdsvertraging 0 0 F40(Nieuwe venster)
Falen van de succescriteria 2.2.1, 2.2.4 en 3.2.5 voor het gebruik van meta refresh met een tijdsvertraging 0 0 F41(Nieuwe venster)
2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van het succescriterium 2.2.2 door het gebruik van het blink-element 0 0 F47(Nieuwe venster)

2.4 Navigeerbaar

Bied manieren om gebruikers te helpen navigeren, inhoud te vinden en te bepalen waar ze zich bevinden.

2.4.1 Blokken omzeilen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Met behulp van het titelattribuut van het kader en de iframe-elementen 0 0 H64(Nieuwe venster)
  • Voeg een link toe aan de bovenkant van elke pagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan
  • Voeg een link toe aan het begin van een herhaald inhoudsblok om naar het einde van dat blok te gaan
  • Voeg links toe aan de bovenkant van de pagina om naar elk van de inhoudsgebieden te gaan
0 0 G1(Nieuwe venster)   G123(Nieuwe venster)   G124(Nieuwe venster)
2.4.2 Paginatitel
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Geef een titel met behulp van het titelelement 0 0 H25(Nieuwe venster)
2.4.8 Location
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Using the link element and navigation tools 0 0 H59(Nieuwe venster)

3. Begrijpelijk

De informatie en het gebruik van de interface zijn begrijpelijk

3.1 Leesbaar

Maak tekstinhoud leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van taalattributen in het html-element 0 0 H57(Nieuwe venster)
3.1.2 Taal van de onderdelen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik taalattributen om taalveranderingen te identificeren 0 0 H58(Nieuwe venster)
3.1.6 Pronunciation
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Using the ruby element 0 0 H62(Nieuwe venster)

3.2 Voorspelbaar

Make Web pages appear and operate in predictable ways.

3.2.2 Bij input
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Zorg voor een verzendknop 0 0 H32(Nieuwe venster)

4. Robuust

De inhoud kan op betrouwbare wijze worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan gebruikers, inclusief technologieën

4.1 Compatibel

Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.

4.1.1 Parsen
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Falen van het succescriterium 4.1.1 met betrekking tot de duplicatie van de waarden van het type ID 0 0 F77(Nieuwe venster)
4.1.2 Naam, rol, waarde
Beschrijving Pagina's Fouten Verwijzing(en)
Gebruik van formulierelementen en links 0 0 H91(Nieuwe venster)