Webagency@smals

Overzicht van de webservices van Smals

Inhoudstafel

Overzicht van onze diensten

Smals verleent het geheel van diensten

 • Om een nieuwe website te realiseren
 • Om een website te redesignen met behoud van bestaande functionaliteiten
 • Om een nieuwe site met de bestaande content te bouwen
 • Om websites te onderhouden en support te verlenen
 • Infrastructuur
 • Monitoring
 • Communicatiestrategie
 • Grafische stijlgids

Methodologie: iteratief proces

Het geheel van diensten past in een iteratief proces

 • Klant wordt regelmatig om goedkeuring gevraagd
 • Aanbod "à la carte"
  • Klant kan ervoor kiezen om sommige zaken op zich te nemen
  • Samenwerking in twee richtingen
   • Opvolging: Jira, HLR, bestuurscomité
   • Vraagt om grote beschikbaarheid van de klant (SPOC bij klant)

Alle taken moeten in elke fase goedgekeurd worden

 • Met de klanten en alle betrokken teams
 • Pas daarna wordt overgegaan tot de taken van de volgende fase

Flexibiliteit: elke iteratie is een gelegenheid om de balans op te maken

 • Dragen de geleverde inspanningen bij tot een businessoplossing?
 • Identificeren welke elementen de grootste businesswaarde bieden prioritiseren
 • Nieuwe elementen of beperkingen integreren in het project

Methodologie: stappenplan

*optionneel
  • High level-analyse
  • Inschatting & Planning
  • Communicatiestrategie*
  • Behoeftenanalyse
  • Benchmarking*
  • Enquêtes / peilingen*
  • Inventaris van inhoud*
  • Cardsorting*
  as-is
  • Copywriting*
  • Huisstijlgids*
  to-be
  • Infrastructuur & Hosting
  • CMS-ontwikkeling
  • Grafisch design*
  • Grafische styleguide *
  • Functionele analyse
  • Test Scenario Hierarchy (TSH)
  • Informatiearchitectuur
  • Wireframes
  • Integratie Design
  • Testprotocollen
  • Deployment
  • Tests
  • Debugging
  • SLA/Monitoring
  • Encoderen*
  • SEO*
  • Opleidingen & Handleidingen
  • Helpdesk/Support
  • Statistieken*
  • Onderhoud*

Onze expertise

 • Projectleider
 • Analist
 • Webmaster
 • UX expert
 • Webdesigner
 • Webcopywriter
 • Webontwikkelaar
 • Webintegrator
 • Testcoördinator
 • Contentbeheerder
 • Tester
 • SEO manager

Technologieën & tools

 • Adobe
 • Axure
 • Bootstrap
 • Conceptboard
 • Drupal
 • Elastic ms
 • Git
 • Grafana
 • Gulp
 • HTML5 & CSS3
 • Jenkins
 • Jira
 • jQuery
 • Lookback
 • Matomo
 • Mentimeter
 • MySQL
 • OpenShift
 • Orejime
 • PHP
 • picture1
 • PostgreSQL
 • Sass
 • SharePoint
 • Symfony
 • Wordpress

Onze klanten

 • De Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ)
 • De Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ)
 • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS)
 • Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
 • Rijksdienst voor Jaarlijke Vakantie (RJV)
 • Federale Pensioendienst
 • Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
 • POD Maatschappelijke Integratie
 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
 • Platform eHealth

Meer informatie