Artist@Work

Een website volgens de regels van de kunst voor de Commissie Kunstenaars

Alle projecten

Onze opdracht

Met Artist@Work vragen kunstenaars in enkele klikken een kunstenaarskaart, -visum of zelfstandigheidsverklaring aan.

De status opvolgen, een verlenging aanvragen of activiteiten toevoegen gebeurt via dezelfde onlinedienst. Dag papieren aanvraagformulieren én wachtrijen aan het secretariaat van de Commissie Kunstenaars. Hallo online aanvragen en tijdswinst! Natuurlijk kon ook een website met de nodige informatie niet ontbreken. Die mochten wij voor onze rekening nemen. We zetten met plezier het kunstige karakter van Artist@Work in de verf.

Dit deden we

Naast het design van de onlinedienst, namen we ook de bijbehorende website volledig voor onze rekening. De informatie op een logische manier organiseren, een design maken, toveren met HTML, het project beheren, de website toegankelijk maken, focussen op een ideale gebruikerservaring en meer.

Het resultaat als je de expertise van onze verschillende teams samenlegt? Een nieuwe website volgens de regels van de kunst. Die vervangt nu het oude luik voor kunstenaars op de website van de FOD Sociale Zekerheid. Kunstenaars vinden er alle nodige informatie over hun rechten en plichten, en hebben via de site toegang tot de onlinedienst Artist@Work.Toegepaste vakkennis

  • Projectmanagement
  • Informatiearchitectuur
  • User experience (UX)
  • Grafisch ontwerp
  • CMS-ontwikkeling
  • Front-end ontwikkeling
  • Testing
  • Onderhoud
  • Ondersteuning

Overtuigd? Praat met ons over uw project…

Contacteer ons