Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Een grondige make-over voor de website van de RSZ

Alle projecten

Onze opdracht

De RSZ of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is een federale openbare instelling die onder meer sociale bijdragen int, loon- en arbeidstijdgegevens opvolgt, werkgevers begeleidt bij het doen van aangiften en de sociale zekerheid financiert.

Op de RSZ-website(Nieuwe venster) vindt de bezoeker een overzicht van de belangrijkste RSZ-activiteiten en –realisaties en RSZ-nieuws. Bijzonder is dat de site ook een uitgebreide hoeveelheid recente en historisch opgebouwde statistieken bevat over diverse aspecten van tewerkstelling.

De opdracht voor Smals was om de bestaande website een volledige make-over te geven. Naast een volledig nieuw design was er nood aan een nieuwe achterliggende technologie. De inhoud was aan herschikking en opfrissing toe, en men wilde een vlottere toegankelijkheid van de grote hoeveelheid statistieken.

Dit deden we

Op vraag van de RSZ hebben we de navigatiestructuur van de bestaande Drupal-website herbekeken en opgezet in een nieuw content management systeem (CMS), Elastic MS. We hebben de bestaande informatie maximaal naar de nieuwe CMS overgebracht en zijn aan de slag gegaan om de content op te frissen en aan te vullen in de 3 landstalen.

De gehele site kreeg een volledig nieuw eigentijds design en is uiteraard volledig responsive met het oog op gebruik vanop alle mogelijke toestellen, of het nu een smartphone, tablet of desktop is. De vereiste toegankelijkheid van de site namen we ook mee in het project. De RSZ-site voldoet dan ook maximaal aan de WCAG-Guidelines (Web Content Accessibility Guidelines) en wordt waar nodig nog verbeterd. Voor het analyseren van de bezoekersinformatie koppelden we de nieuwe website een de analysetool Matomo.

Het statistiekgedeelte van de website kreeg een eigen homepagina binnen de site, met een volledig herdachte informatiestructuur. Elk thema brachten we onder in een pagina met 4 tabbladen, waarbinnen de gegevens op een overzichtelijke manier aangeboden worden. We ontwikkelden een nieuwe manier om de informatie in het CMS-systeem te beheren en creëerden nieuwe selectievensters, waarmee de bezoeker op een specifieke gegevens kan raadplegen.

Tot slot trainden we een aantal eindgebruikers bij de RSZ in het gebruik van Elastic MS, zodat ze de meest gebruikelijke updates van de website zelf kunnen uitvoeren.Toegepaste vakkennis

 • Projectmanagement
 • Informatiearchitectuur
 • User experience (UX)
 • Grafisch ontwerp
 • CMS-ontwikkeling
 • Front-end ontwikkeling
 • Meertalige copywriting
 • Testing
 • Opleiding
 • Handleiding
 • Onderhoud
 • Ondersteuning

Overtuigd? Praat met ons over uw project…

Contacteer ons