Zich vestigen in België

Een website om het leven van nieuwkomers in België te vereenvoudigen

Alle projecten

Onze opdracht

In uitvoering van de Europese Richtlijn n°2017/0086, schakelden de RSZ en de KSZ Smals in. Ze vroegen ons een portaalsite te creëren (Single Digital Gateway) om Europese onderdanen te ondersteunen met online informatie over de te volgen procedures, wanneer zij zich in België willen vestigen. Alle lidstaten dienden uiterlijk 12 december 2020 een dergelijke website klaar te hebben.

We hebben daarvoor de website ‘Zich vestigen in België’ ontwikkeld, een site toegankelijk vanop het portaal van de Sociale Zekerheid. Hij moest niet alleen algemene informatie bevatten, maar ook waar nodig doorverwijzen naar andere federale en regionale websites voor meer gedetailleerde informatie. De website werd opgebouwd rond 4 thema’s : Werken en Pensioen, Gezondheid, Sociale Zekerheid en Zakendoen.

In de loop van 2021 en 2022 zullen we ook een luik ‘Procedures’ en een luik ‘Ondersteuning’ aan de website toevoegen.

Dit deden we

De inhoud

Onze opdracht bestond er in om de inhoud te verzamelen voor 70 onderwerpen, zoals vereist volgens de Europese Richtlijn. Vervolgens moesten we de gecreëerde inhoud laten valideren door de verantwoordelijke overheden en de vertaling verzorgen. Hierbij was het ook van belang om te zorgen voor voldoende coherentie, de regels van de toegankelijkheid te respecteren en de SEO van de website te optimaliseren.

Dit alles … in 4 talen, Engels, Duits, Frans en Nederlands.

Het ontwikkelen van een website volgens de vereisten van de regelgeving

We zijn erin geslaagd om een site te ontwikkelen die voldoet aan de regels van de Europese Richtlijn. Niet alleen op inhoudelijk vlak, maar ook op het vlak van toegankelijkheid, design en SEO.

Ontwikkeling in meerdere fases

Bij het opzetten van de website zoals ze nu bestaat, hielden we alvast rekening met de volgende fases van het project die vanaf 2021 gepland zijn, met name het opzetten van de luiken ‘Procedures’ en ‘Ondersteuning’.Toegepaste vakkennis

 • Projectmanagement
 • Concept
 • Informatiearchitectuur
 • User experience (UX)
 • Grafisch ontwerp
 • CMS-ontwikkeling
 • Front-end ontwikkeling
 • Meertalige copywriting
 • Encodering
 • Beheer van de inhoud
 • Testing
 • Opleiding
 • Handleiding
 • Onderhoud
 • Ondersteuning

Overtuigd? Praat met ons over uw project…

Contacteer ons