Update van de website Stress en Burn-out

Een website met meer mogelijkheden én een nauwere opvolging van wie stress ervaart op het werk

Alle projecten

Onze opdracht

Enkele jaren geleden schakelde de FOD Sociale Zekerheid Smals in voor het maken van de website. Om nauwer aan te sluiten bij de noden van de Belgische werknemer, werd de website eind 2021 volledig herwerkt.

Smals Webagency integreerde een nieuw design – uitgewerkt door een externe partner – in de website, en breidde de website uit met een aantal nieuwe mogelijkheden. De website kreeg ook een nieuwe naam ‘Ik voel me goed op het werk’ met de bijhorende URL https://www.ikvoelmegoedophetwerk.be(Nieuwe venster).

Wat we deden

De site werd volledig herwerkt. Een gedeelte van de informatie werd behouden, maar het grootste deel van de website werd aangepast.

Een meer persoonlijke aanpak en nieuwe mogelijkheden

De nieuwe website biedt gebruikers een meer persoonlijke aanpak. Ze bevat niet alleen algemene informatie over het voorkomen van een burn-out. Ze laat ook toe om in te schatten of men tegen een burn-out aanloopt. Als dat zo is kan de bezoeker op basis van de aangeboden informatie bepaalde afspraken maken met zichzelf, zoals bijvoorbeeld, de pc afzetten om 17 uur, een middagpauze namen, ’s avonds geen werkmails meer bekijken, enz. Gelijkaardige doelstellingen worden ook voor werkgevers en leidinggevenden aangeboden, bijvoorbeeld, complimenten geven aan medewerkers, hen niet meer vragen dan ze aankunnen, geen onnodige druk zetten, enz.

Nieuwe URL en doorverwijzingen

De site heeft voortaan een nieuwe URL https://www.ikvoelmegoedophetwerk.be(Nieuwe venster). De bezoeker wordt, afhankelijk van de ‘afspraken’ die hij of zij maakt, ook rechtstreeks naar de juiste informatie begeleid via bijkomende URL’s.

We gebruiken hiervoor ‘URL redirection’, een techniek waarbij een webpagina beschikbaar is via meer dan een URL-adres. Daardoor kunnen we de bezoeker rechtstreeks naar het juiste onderdeel van de website sturen, bijvoorbeeld over de ‘afspraken’ die men met zichzelf heeft gemaakt, of de doelstellingen voor medewerkers. Om dit mogelijk te maken moesten we de inhoud van website goed organiseren, om ervoor te zorgen dat de bezoeker steeds te zien krijgt wat hij of zij verwacht.Toegepaste vakkennis

  • Projectmanagement
  • Informatiearchitectuur
  • CMS-ontwikkeling
  • Front-end ontwikkeling
  • Testing
  • Ondersteuning

Overtuigd? Praat met ons over uw project…

Contacteer ons