Het Passenger Locator Form - PLF

Een betere opvolging van reizigers die naar België komen of terugkeren

Alle projecten

Onze opdracht

Net zoals de andere Europese landen heeft ook België tijdens de coronacrisis een systeem opgezet om reizigers die naar België komen of terugkeren op te volgen. Dat gebeurt met het Passenger Locator Form of Passagier Lokalisatie Formulier (PLF).

We maakten een website Travel-info-coronavirus(Nieuwe venster) dat naast het PLF-formulier zelf ook informatie bevat over de verplichtingen van reizigers en de werking van het formulier.

Dit deden we

De website met het Passenger Locator Form werd volledig door ons uitgedacht, ontworpen, geschreven en gelanceerd in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken.

De structuur van de informatie

Naast informatie voor de reizigers kan de gebruiker ook het formulier zelf op de website terugvinden. De gebruiker krijgt alle noodzakelijke velden op een overzichtelijke manier aangeboden, en kan het formulier raadplegen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Het informatieve gedeelte van de website legt uit wat men moet doen als men van plan is naar België te komen of terug te keren, wie het formulier moet invullen…

Het inrichten van het formulier

Het formulier moest uiteraard op technisch vlak vlekkeloos functioneren om te vermijden dat reizigers hinder zouden ondervinden bij hun komst of terugkeer naar België.

Het feit dat het PLF werkt met een SMS-bevestiging, maakt het bovendien ook complexer, want het maakt dat bepaalde cookies, die dat gewoonlijk niet zijn, nu toch noodzakelijk worden.

Toevoegen van een functionaliteit om het Covid Safe Ticket te scannen

Om het invullen van het PLF te vergemakkelijken voor de volledig gevaccineerde gebruiker, werd een scanfunctionaliteit toegevoegd. Daarmee kan de QR-code van het Covid Safe Ticket gescand worden via een webcam. Eens gescand, worden een aantal velden van het formulier automatisch ingevuld, wat heel wat tijdswinst oplevert.Toegepaste vakkennis

  • Projectmanagement
  • Informatiearchitectuur
  • User experience (UX)
  • Grafisch ontwerp
  • CMS-ontwikkeling
  • Front-end ontwikkeling
  • Meertalige copywriting
  • Testing
  • Onderhoud
  • Ondersteuning

Overtuigd? Praat met ons over uw project…

Contacteer ons