Redesign van de website eHealth Status

Kritische en belangrijke informatie voor professionals uit de gezondheidssector

Alle projecten

Onze opdracht

eHealth Status is een website waar gezondheidsprofessionals informatie vinden over de beschikbaarheid van e-zorgdiensten en eventuele incidenten of interventies. De bestaande website was aan een opfrissing toe.

Webagency heeft de website eHealth Status(Nieuwe venster) aangepakt, overtollige informatie geschrapt en de nuttige informatie beter gestructureerd.

Wat we deden

Zowel het ontwerp als de structuur van de website werd onder handen genomen. Uitgangspunt hierbij waren de noden van de gezondheidsprofessionals.

Het structureren van de aangeboden informatie

Wanneer incidenten opgelost zijn, blijven ze nog een paar dagen zichtbaar op de website. Zo zien bezoekers dat zich een probleem heeft voorgedaan dat intussen opgelost is. De technische details over een incident worden voortaan veel beknopter weergegeven, want het merendeel van de informatie die hier vroeger stond was niet relevant voor de bezoeker.

De noodprocedures zijn op de nieuwe website onderverdeeld per doelgroep zodat apothekers, huisartsen en wachtposten elk hun eigen procedures kunnen raadplegen. In de vorige versie van de website was de informatie ingedeeld volgens procedure, wat minder handig was voor de gebruiker.

Het oog wilt ook wat!

De website ziet er in het nieuwe design veel luchtiger uit. De noodzakelijke informatie springt ook beter in het oog. De kalender bijvoorbeeld is veel groter en aangenamer om te lezen.

De status van de incidenten wordt ook geaccentueerd met kleine infoblokjes die boven het incident staan in verschillende kleuren. Zo zien gebruikers in een oogopslag of een incident al dan niet opgelost.Toegepaste vakkennis

  • Projectmanagement
  • Informatiearchitectuur
  • User experience (UX)
  • Grafisch ontwerp
  • CMS-ontwikkeling
  • Front-end ontwikkeling
  • Testing
  • Ondersteuning

Overtuigd? Praat met ons over uw project…

Contacteer ons