Jaarverslag van de GBA

Terugblik op de activiteiten van 2020

Alle projecten

Onze opdracht

De opdracht van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA, voorheen de Privacycommissie) is het beschermen van onze privacy. De GBA ziet er continu op toe dat de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens correct worden nageleefd.

Alle activiteiten van de GBA worden jaarlijks beschreven in een jaarverslag. Tot voorheen gebeurde dat op papier en in pdf-formaat. In 2019 klopte de GBA aan bij Smals voor de creatie van een online jaarverslag.

Dit deden we

Een website … in een website

De GBA had in de loop van 2020 al een nieuwe website laten ontwikkelen door Smals (raadpleeg daarvoor de pagina gewijd aan de GBA-website). Daarom was de gemakkelijkste oplossing om voor het jaarverslag een mini-website te maken in de website. Zo konden de auteurs van het jaarverslag de inhoud heel eenvoudig zelf in de bestaande CMS publiceren.

De bezoeker van de website merkt nauwelijks het verschil tussen de gewone website en de website voor het jaarverslag. Die laatste heeft wel een eigen URL, maar het design en de stijl sluiten volledig aan bij die van de GBA-website zelf.

Dynamische kaarten met Highcharts

Er werd bijzondere aandacht gegeven aan het visuele en leesbaarheidsaspect van de gegevens. Daarvoor maakten we gebruik van de tool Highcharts.

Highcharts laat toe om gegevens op een dynamische manier voorstellen, als grafiek of tabel.Toegepaste vakkennis

  • Projectmanagement
  • Informatiearchitectuur
  • User experience (UX)
  • Grafisch ontwerp
  • CMS-ontwikkeling
  • Front-end ontwikkeling
  • Testing

Overtuigd? Praat met ons over uw project…

Contacteer ons